• Проектът Европейски модернизъм в изпълнителските изкуства и теории. Личности, процеси, практики през ХХ век има за цел да съхрани специфичната за региона културна идентичност и традиции като изгради културен мост към Европа.

    Нататък
  • „Жан Моне“ дейности се провеждат в рамките на Еразъм+ в подкрепа на преподаването, ученето, изследванията и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

    Нататък