• Проф. д. н. Мирослава Кортенска (1953-2021) е български театрален критик, културолог и медиен експерт.

    Нататък
  • Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова е театровед в Института за изследване на изкуствата – Българска академия на науките.

    Нататък