• Проектът Европейски модернизъм в изпълнителските изкуства и теории. Личности, процеси, практики през ХХ век има за цел да съхрани специфичната за региона културна идентичност и традиции като изгради културен мост към Европа.

    Нататък