Европейски модернизъм в изпълнителските изкуства и теории.
(ЕМИИТ)

Личности, процеси, практики през ХХ век

Решение № 619642 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, Европейска комисия, Брюксел, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейностите на „Жан Моне“ – Модули, в рамките на програма ERASMUS +